Пътека на Кнайп

Площ, посредством която се стимулират активните точки на стъпалата. Зоната представлява пътека от речни камъни, съобразена с биологичните възприятия за топло и студено в човек, така че комбинацията помежду им да има ползотворно въздействие. Целта е да се активира засилването на имунната система, кръвообращението и доброто оросяване.