Инфрачервена сауна

Създадена с помощта на нова технология, базирана на благотворното влияние на инфрачервените лъчи върху човешкото тяло. Идеята е, че собствените лъчи на тялото на човека са именно в диапазона инфрачервени лъчи, използвани в тази сауна. За разлика от финландската сауна, която работи на база горещ влажен въздух, 20% от използваните в инфрачервената сауна лъчи са предназначени за затопляне на околния въздух, а останалите 80% се трансформират в телесна топлина в човешкото тяло, така че дишането и сърцето да не бъдат затруднени. Инфрачервената сауна стимулира здравословното изпотяване на тялото, при което организмът се освобождава от вредните отрови и токсини, а от клетките се изхвърля натрупания холестерол.