Зала Средна Гора

С площ от 60 кв.м., зала „Средна гора” би могла да посрещне до 25 души в зависимост от различните вариации на аранжиране на местата.
Залата е обзаведена с комфортни делови столове с подлакътници и маси от дърво, които лесно могат да бъдат премествани и реаранжирани. Подредбата на тази зала може да бъде както П-образна, така и О-образна, тип "Класна стая' или друго по предпочитание на клиентите.

Зала "Средна гора" предлага отличен достъп на естествена светлина, но разполага и с плътни завеси.
В нея биха могли да бъдат позиционирани мултимедиен прожектор, екран, флипчарт и друго техническо оборудване, като всички те са налични като предложение от страна на хотела.
Близостта на залата до голямата конферентна зала „Луда Яна” предполага възможност за съвместното им използване по време на провеждане на бизнес и семейни събития.
Пред залата има фоайе, в което би могло да бъде изнесено провеждането на кафе паузи между отделните части на събитието.